I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีแก่ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีแก่ รองอธิบดีกรมธนารักษ์

21 กันยายน 2564 189

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นายสมมาตร มณีหยัน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร