I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. มอบถุงยังชีพสู้ COVID-19 สำหรับพนักงานและลูกจ้าง 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. มอบถุงยังชีพสู้ COVID-19 สำหรับพนักงานและลูกจ้าง

01 กันยายน 2564 110

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มอบถุงยังชีพสู้ COVID-19 สำหรับพนักงานและลูกจ้าง ธพส. ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ขวดสเปรย์ และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นไปตามแผนงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปี 2564 ซึ่งเล็งเห็นว่าโรค COVID-19 มีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้พนักงานและลูกจ้าง ติดเชื้อ ป่วย และแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นได้ รวมทั้งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานและลูกจ้าง ธพส. อีกด้วย