I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • รมว. พม. ให้กำลังใจผู้พิการที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

รมว. พม. ให้กำลังใจผู้พิการที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

29 กรกฎาคม 2564 311

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงานวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มพร้อมให้กำลังใจผู้พิการที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้การต้อนรับ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550