I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้พิการ 

ข่าวสาร

ธพส. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้พิการ

27 กรกฎาคม 2564 302

เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมของสถานที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้พิการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ลานชั้น อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐