I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จับมือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เตรียมความพร้อมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้พิการ 

ข่าวสาร

ธพส. จับมือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เตรียมความพร้อมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้พิการ

22 กรกฎาคม 2564 354

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้พิการ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฏาคม 2564 ณ ลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐