I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

31 พฤษภาคม 2564 171

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร