I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรมธนารักษ์ และ ธพส. ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาเช่าอาคารสำนักงานปฏิบัติงานของกองประเมินราคาทรัพย์สิน 

ข่าวสาร

กรมธนารักษ์ และ ธพส. ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาเช่าอาคารสำนักงานปฏิบัติงานของกองประเมินราคาทรัพย์สิน

31 พฤษภาคม 2564 170

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และ ดร.นาฬิกอติภัคแสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาเช่าอาคารสำนักงานปฏิบัติงานของกองประเมินราคาทรัพย์สิน ระหว่าง กรมธนารักษ์ และ ธพส. ณ ห้องประชุม 702 กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ธพส. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงานปฏิบัติงานของกองประเมินราคาทรัพย์สินจนแล้วเสร็จ ซึ่งอาคารดังกล่าวถือเป็นอาคารประหยัดพลังงานอีกด้วย