I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดพิธีปรับปรุงบูรณะสถานที่ และอัญเชิญองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี เพื่อปิดทอง 

ข่าวสาร

ธพส. จัดพิธีปรับปรุงบูรณะสถานที่ และอัญเชิญองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี เพื่อปิดทอง

19 พฤษภาคม 2564 218

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นประธานในพิธีปรับปรุงบูรณะสถานที่ และอัญเชิญองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี เพื่อปิดทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู้ประกอบพิธี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ธพส. มีแผนดำเนินการปรับปรุงบูรณะสถานที่ประดิษฐานองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี ให้มีความสง่างามเรียบร้อยตามหลักศาสนา และเพื่อเป็นสิริมงคล โดยจะปิดปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 20 กันยายน 2564 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสักการะองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี สามารถไปสักการะได้บริเวณสำนักงานชั่วคราวเกาะกลางถนน ตรงข้ามบริเวณที่ประดิษฐานเดิม