I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ยกระดับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ผุดอาคารอัจฉริยะต้นแบบเมืองสีเขียว 

ข่าวสาร

ยกระดับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ผุดอาคารอัจฉริยะต้นแบบเมืองสีเขียว

11 พฤษภาคม 2564 157

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผุดอาคารต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สูง 11 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 660,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นอาคารสำนักงานของส่วนราชการ สโมสรศูนย์ราชการ และลานอเนกประสงค์ ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี พร้อมออกแบบสวนบนอาคาร และสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งเป้าเป็นเมืองต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

เมืองสีเขียวแลนด์มาร์กแห่งใหม่
            ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. เปิดเผยถึงแผนการก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ที่มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566 ว่า เป็นโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และงานก่อสร้างอาคารสนับสนุน เพื่อพัฒนาที่ดินภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้เต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเตรียมก่อสร้างอาคารที่จอดรถ และศูนย์ซ่อมบำรุง (DEPOT) เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด และเพื่อเป็นตัวอย่างเมืองต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
            ทั้งนี้ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 ธพส. จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยาย โซนซี ในส่วนของอาคารทางด้านทิศเหนือ พร้อมกับทำการก่อสร้างอาคารจอดรถชั้นใต้ดินให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่วนการก่อสร้างในส่วนของอาคารทิศตะวันตก ทิศตะวันออก และอาคารสนับสนุน จะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้
            สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จะให้ความสำคัญใน 2 เรื่องหลัก คือ การจัดการด้านจราจร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในเรื่องของการจราจร ธพส. จะสนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างที่จอดรถขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีช่องจอดรถเมล์ไฟฟ้าจำนวน 12 คัน คอยวิ่งให้บริการประชาชน โดยจะเปิดให้เอกชนเข้ามารับสัมปทานเส้นทางการเดินรถใน 3 เส้นทางคือ 1. ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 2. สถานีรถไฟฟ้าทุ่งสองห้อง (สายสีแดง) – ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และ 3. รถไฟฟ้าสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (สายสีชมพู) – ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดโดยรอบ ขณะเดียวกัน ธพส. จะประสานความร่วมมือตัดถนนหมายเลข 10 เพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งเลาะรั้วการประปานครหลวงไปออกยังถนนประชาชื่น เพื่อช่วยให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น
            ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ธพส. จะเนรมิตพื้นที่โดยรอบให้เป็นเสมือนปอดอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ด้วยการปลูกต้นไม้กว่า 1,200 ต้น พร้อมก่อสร้างลานกิจกรรม และสถานที่ออกกำลังกาย ให้ประชาชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมุ่งหวังให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ด้วยพื้นที่กว่า 21 ไร่ บนถนนแจ้งวัฒนะ
“เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะเป็นการยกระดับให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กลายเป็นโมเดลของเมืองต้นแบบที่มีความทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษในอากาศ และเป็นเมืองที่สร้างความสุขให้กับทุกคน อย่างแท้จริง”