I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ส่งความห่วงใย มอบฟรี! ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 2 โครงการ 

ข่าวสาร

ธพส. ส่งความห่วงใย มอบฟรี! ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 2 โครงการ

10 พฤษภาคม 2564 202

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิต จึงขอส่งความห่วงใย ด้วยการมอบแผนความคุ้มครองประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทการแพ้และได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (บนที่ดินราชพัสดุแปลงบางจาก แปลงห้วยขวาง แปลงยานนาวา กรุงเทพมหานคร และแปลงบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี) 2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ที่กำลังแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว สร้างความวิตกกังวลให้กับทุกคน ธพส. มีความห่วงใยผู้ที่จองสิทธิ์ในโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ช่วยป้องกันการติดเชื้อ และสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ ทว่าผู้ได้รับวัคซีนบางรายอาจแพ้หรือมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีน ธพส. จึงได้มอบแผนความคุ้มครองประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทการแพ้และได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดการคุ้มครอง ดังนี้

  1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
  2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) หรือ ผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แบบจ่ายตามจริง) จำนวนเงินเอาประกัน 1,000 บาท ต่อปี
  3. เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเงินเอาประกัน 200 บาท/วัน (สูงสุด 15 วันต่อปี)

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธพส. โทรศัพท์ 0 2142 2259 โทรสาร 0 2143 8888