I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • ข่าวสาร 
 • ธพส. ออก 10 มาตรการแทนความห่วงใย ป้องกัน โควิด-19 

ข่าวสาร

ธพส. ออก 10 มาตรการแทนความห่วงใย ป้องกัน โควิด-19

29 เมษายน 2564 226

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ออก 10 มาตรการแทนความห่วงใย เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ได้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ธพส. ได้ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เช่าพื้นที่ ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จึงออก 10 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ดังนี้

 1. กรณีพบผู้ติดเชื้อจะเข้าดำเนินการตามมาตรการ ศบค. ทันที
 2. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 3. ทำความสะอาดจุดสัมผัส ประตู ปุ่มกดลิฟต์ บันไดเลื่อน ทุก 1 ชั่วโมง
 4. ทำความสะอาดรถไฟฟ้าโดยสารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกชั่วโมง
 5. ลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าภายในอาคาร
 6. จัดจุดรับพัสดุและรับอาหารออนไลน์ไว้ภายนอกอาคาร
 7. ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
 8. ทำความสะอาดฉากกั้นโต๊ะ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่างภายในศูนย์อาหาร
 9. งดใช้โถปัสสาวะชายบางโถ เพื่อเว้นระยะห่าง
 10. เข้าคิว รักษาระยะห่าง และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในร้านค้าต่าง ๆ

โดยขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ธพส. จะมุ่งมั่นดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตามที่กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยับยั้ง และลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ