I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข่าวสาร

ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

08 เมษายน 2564 362

เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ไฟล์แนบ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการบูรณาการสวัสดิการฯ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๑๐๖๐ ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร