I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดี สดช ครบรอบ 4 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี สดช ครบรอบ 4 ปี

16 กันยายน 2563 37

นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครบรอบ 4 ปี โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาคสมทบให้กับ “กองทุนสวัสดิการ สดช” ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563