I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. มอบโคมไฟโซล่าเซลล์ให้เคหะชุมชนหลักสี่ 

ข่าวสาร

ธพส. มอบโคมไฟโซล่าเซลล์ให้เคหะชุมชนหลักสี่

15 กันยายน 2563 38

นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะ จัด “โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์มอบโคมไฟโซล่าเซลล์” เพื่อเป็นการมอบแสงสว่างให้กับชุมชน โดยโซล่าเซลล์เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะรวมทั้งช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับชุมชน มีนายปกรณ์ สิรินุต ประธานคณะกรรมการกลางเคหะชุมชนหลักสี่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563