I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายฉัตรวิชญ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธพส. รับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข่าวสาร

นายฉัตรวิชญ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธพส. รับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

11 กันยายน 2563 116

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบโล่ที่ระลึกแก่ นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในฐานะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมในพิธีและแสดงความขอบคุณ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง