I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกรมสรรพากรครบรอบ 105 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกรมสรรพากรครบรอบ 105 ปี

02 กันยายน 2563 61

นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และนางสาวกุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 105 ปี โดยมี นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคสมทบให้กับ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ ณ อาคารกรมสรรพากร เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563