I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข่าวสาร

ธพส. ครบรอบ 16 ปี

19 สิงหาคม 2563 132

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ ธพส. เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 16 ปี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ธพส. และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ธพส. เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยในเวลา 09.09 น. ได้จัดให้มีพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้น เป็นพิธีทำบุญครบรอบ 16 ปี ธพส. ซึ่งจัดให้มีพิธีสงฆ์และทำบุญถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหาร โดยมี พระเทพสิทธิโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นประธาน พร้อมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐