I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมลงนาม MOU โครงการบูรณาการสวัสดิการ ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ และบ้านพักข้าราชการ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมลงนาม MOU โครงการบูรณาการสวัสดิการ ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ และบ้านพักข้าราชการ

18 สิงหาคม 2563 182

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และแถลงข่าวโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้ร่วมลงนามกับ กรมธนารักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์