I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

02 มิถุนายน 2563 140

         เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) นำโดย นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ    พระบรมราชินี โดยนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท เป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ตามลำดับ ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

          ในโอกาสนี้ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้เปิดให้ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563