I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ผู้อำนวยการเขตหลักสี่และคณะ เข้าเยี่ยมชมกองอำนวยการร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี 

ข่าวสาร

ผู้อำนวยการเขตหลักสี่และคณะ เข้าเยี่ยมชมกองอำนวยการร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี

20 พฤษภาคม 2563 407

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่และคณะ เข้าเยี่ยมชมกองอำนวยการร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี โดยมี นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ กลุ่มที่ปรึกษา SPC Consortium ให้การต้อนรับและพูดคุยเกี่ยวกับ การก่อสร้างโครงการฯ ณ กองอำนวยการร่วม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563