I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) มูลค่า 2,305 ล้านบาท มั่นใจศูนย์ราชการฯ โซนซี เสร็จตามแผนงาน พร้อมคุมเข้มก่อสร้างได้มาตรฐานอาคารเขียว 

ข่าวสาร

ธพส. ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) มูลค่า 2,305 ล้านบาท มั่นใจศูนย์ราชการฯ โซนซี เสร็จตามแผนงาน พร้อมคุมเข้มก่อสร้างได้มาตรฐานอาคารเขียว

15 พฤษภาคม 2563 581

     วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ณ อาคารธนพิพัฒน์ โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ ธพส. ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นการลงนามสัญญาจ้างระหว่าง ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. และ นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส โดยมี นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

     ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า การประกวดราคาจ้างก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) เป็นการดำเนินงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีราคากลาง 2,314 ล้านบาท ซึ่งหลังจากที่เปิดให้เอกชนซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 15 วัน มีเอกชนซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด คือ 2,305 ล้านบาท

     “วันนี้ ธพส. จึงได้ลงนามจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี โดยมีคณะสังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามสัญญาด้วย”

     สำหรับงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 480 วัน ขอบเขตการดำเนินงานประกอบด้วย ก่อสร้างฐานรากอาคาร พื้นชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และพื้นชั้นล่าง โดยจะดำเนินงานก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียวไทย (TREES) ระดับ Gold รวมทั้งมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ศูนย์ราชการฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อาคาร ประชาชนที่อยู่โดยรอบศูนย์ราชการฯ และประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ

     ปัจจุบันการก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในพื้นที่โซนซี มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานเสาเข็ม ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร Golden Place และกองอำนวยการร่วม ซึ่งจะเป็นสภากาแฟที่ใช้รับรองประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุหรือข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563

     ทั้งนี้ อาคารศูนย์ราชการฯ โซนซี จะมีพื้นที่ใช้สอยรวม 660,000 ตารางเมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2566