I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ต้อนรับสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย 

ข่าวสาร

ธพส. ต้อนรับสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย

10 พฤษภาคม 2563 671

ดร.ธีธัช สุขสะอาด (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลศรีชัย (ที่ 1 จากซ้าย) นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย และ คุณตติยา  เจริญรมย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้นำชุมชนเกษตรกรจากจังหวัดระยอง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่พาณิชย์ ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พร้อมร่วมหารือถึงโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับ ธพส. ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ณ อาคารธนพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563