I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โครงการพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซนซี 

ข่าวสาร

ธพส. ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โครงการพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซนซี

27 เมษายน 2563 616

          ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และคณะผู้บริหาร ลงนามบันทึกความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ และการตกแต่งภายในของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี ณ ห้องประชุม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563