I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • อธิบดีกรมธนารักษ์มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ ธพส. 

ข่าวสาร

อธิบดีกรมธนารักษ์มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ ธพส.

23 เมษายน 2563 426

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มีความห่วงใยผู้บริหารและพนักงาน ธพส. จึงได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 ขวด เพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดมือ ป้องการกันแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีนายนาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นผู้รับมอบ ณ กรมธนารักษ์ วันที่ 23 เมษายน 2563