I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ขานรับนโยบาย COVID-19 ของรัฐบาล ปรับลดค่าเช่าพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ข่าวสาร

ธพส. ขานรับนโยบาย COVID-19 ของรัฐบาล ปรับลดค่าเช่าพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

03 เมษายน 2563 277

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขานรับนโยบาย COVID-19 ของรัฐบาล ปรับลดค่าเช่าพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ 50 - 100 % เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย