I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกรมควบคุมโรค ประชุมป้องกันโควิด-19 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกรมควบคุมโรค ประชุมป้องกันโควิด-19

01 เมษายน 2563 191

          นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในฐานะตัวแทนและคณะผู้บริหาร พร้อมนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ร่วมประชุมหารือป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักอนามัย สำนักงานเขตหลักสี่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ และร่วมประชุมหารือเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ชั้น5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563