I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ต้อนรับผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ข่าวสาร

ธพส. ต้อนรับผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

20 มีนาคม 2563 84

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฐานะตัวแทน บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่และคณะ ตรวจเยี่ยมมาตราการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563