I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ส่งมอบรั้วโครงการพัฒนาชุมชน (ทาสีรั้ว) ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข 

ข่าวสาร

ธพส. ส่งมอบรั้วโครงการพัฒนาชุมชน (ทาสีรั้ว) ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข

20 มีนาคม 2563 63

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะผู้บริหาร ส่งมอบรั้วโครงการพัฒนาชุมชน (ทาสีรั้ว) ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข โดยมีประธานชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุขเป็นผู้รับมอบ ณ ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563