I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมประชุมการศึกษารายละเอียดและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างถานนหมายเลข ๑๐ และหมายเลข ๑๑ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมประชุมการศึกษารายละเอียดและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างถานนหมายเลข ๑๐ และหมายเลข ๑๑

20 มีนาคม 2563 52

นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เข้าร่วมประชุมการศึกษารายละเอียด และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างถานนหมายเลข ๑๐ และหมายเลข ๑๑ รวมถึงจุดตัดถนนวิภาวดีรังสิต (ถนนหมายเลข ๘) ในการนี้ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องชื่อของถนนหมายเลข ๘ ซึ่งได้รับพระราชทานพระอนุญาต ใช้ชื่อถนนว่า “ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารบริหาร ๒ บมจ.กสท โทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓