I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จับมือกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” 

ข่าวสาร

ธพส. จับมือกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19”

06 มีนาคม 2563 186

        ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พร้อม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ทวีศืลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเสก์ เขตฯ 10 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างการตระหนักให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อฯ พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัย ออกมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563