I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. รับมอบแก้วพลาสติกแข็งทำขาเทียม จากกรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

ธพส. รับมอบแก้วพลาสติกแข็งทำขาเทียม จากกรมธนารักษ์

25 กุมภาพันธ์ 2563 212

            นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ให้การต้อนรับ นางสาวรัศมี อริยะสุนทร เลขานุการกรมธนารักษ์และคณะ รับมอบแก้วพลาสติกแข็งทำขาเทียมใน "โครงการก้าวบุญ" เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ อาคารธนพิพัฒน์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563