I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส.ร่วมงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 66 ปี 

ข่าวสาร

ธพส.ร่วมงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 66 ปี

25 กุมภาพันธ์ 2563 208

             นางสาวชวดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 66 ปี ณ บมจ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563