I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส.ร่วมงานกรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี 

ข่าวสาร

ธพส.ร่วมงานกรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี

24 กุมภาพันธ์ 2563 210

     นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะร่วมงาน กรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ กรมที่ดิน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563