I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักงานศาลปกครอง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักงานศาลปกครอง

29 มกราคม 2563 236

     นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563