I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 ศาลปกครอง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 ศาลปกครอง

29 มกราคม 2563 237

      นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ณ ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563