I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส.ให้การต้อนรับฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ข่าวสาร

ธพส.ให้การต้อนรับฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

29 มกราคม 2563 223

ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ให้การต้อนรับ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E procurement) ของ ธพส. ณ อาคารธนพิพัฒน์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563