I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จับมือ CPAC สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ข่าวสาร

ธพส. จับมือ CPAC สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

16 มกราคม 2563 148

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมด้วย นายชูโชค ศิวะคุณากร Construction Solution Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ให้เกียรติลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนให้เกิดการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์การบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างร่วมกัน  เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานความแข็งแรงและสามารถยืดอายุการใช้งานโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ให้มั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563