I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมพิธีตั้งเสาเอก โครงการศูนย์ราชการฯ โซนซี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมพิธีตั้งเสาเอก โครงการศูนย์ราชการฯ โซนซี

15 มกราคม 2563 177

          ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงมล เนื่องในพิธีตั้งเสาเอก ฤกษ์เวลา 09.39 น. ณ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง โครงการศูนย์ราชการฯ โซนซี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563