I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 กรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 กรมธนารักษ์

13 มกราคม 2563 137

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ณ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563