I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 กรมสรรพสามิต 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 กรมสรรพสามิต

13 มกราคม 2563 203

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพาสามิต ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต วันที่ 9 มกราคม 2563