I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรมมหกรรมวันเด็ก แจ้งวัฒนะ ประจำปี 2563 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรมมหกรรมวันเด็ก แจ้งวัฒนะ ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563 264

นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทนกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันเด็ก แจ้งวัฒนะ ประจำปี 2563 ซึ่งมีหน่วยงานร่วมกิจกรรม 22 หน่วยงาน ร่วมออกบูธทั้งหมด 43 บูธ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563