I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 รองอธิบดีกรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 รองอธิบดีกรมธนารักษ์

09 มกราคม 2563 193

       นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านเหรียญกษาปณ์ ณ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6    วันที่ 6 มกราคม 2563