I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บริษัท ฮิตาชิ จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ธพส. 

ข่าวสาร

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ธพส.

09 มกราคม 2563 217

      นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้แทน บริษัทฮิตาชิ จำกัด เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ อาคารธนพิพัฒน์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด วันที่ 8 มกราคม 2563