I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

09 มกราคม 2563 183

     นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563