I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 รองปลัดกระทรวงการคลัง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 รองปลัดกระทรวงการคลัง

09 มกราคม 2563 199

     นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ณ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563