I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

08 มกราคม 2563 241

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563