I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำแก้วมาส่งมอบให้ ธพส. ในโครงการก้าวบุญ 

ข่าวสาร

สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำแก้วมาส่งมอบให้ ธพส. ในโครงการก้าวบุญ

08 มกราคม 2563 655

นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ในฐานะผู้แทน ธพส. รับมอบแก้วพลาสติกแข็ง จากสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนื่องในโครงการก้าวบุญ แก้วพลาสติกแข็งทำขาเทียม เพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563