I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล Friendly Design Awards 2019 

ข่าวสาร

ธพส. เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล Friendly Design Awards 2019

02 ธันวาคม 2562 212

 

          นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล Friendly Design Awards 2019 ประเภท ตึกอาคาร Friendly Design “ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู องค์กร สถานที่ และบริการต่างๆที่สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมทางด้านการออกแบบอารยสถาปัตย์ ซึ่งรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้ที่ใช้รถเข็น และร่วมขับเครื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมล เนื่องในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562