I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรม DAD CG Day 2019 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรม DAD CG Day 2019

02 ธันวาคม 2562 346

         เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน DAD CG DAY 2019 ภายใต้แนวคิด “เก่ง ดี มีประโยชน์” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลใน ธพส.” โดยมี ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ