I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดี "สำนักงานเขตหลักสี่ ก้าวสู่ปีที่ 23” 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี "สำนักงานเขตหลักสี่ ก้าวสู่ปีที่ 23”

21 พฤศจิกายน 2562 521

นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทน ธพส. ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาค เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 ปี สำนักงานเขตหลักสี่ โดยมีนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเปรมประชากร ชั้น 3 สำนักงานเขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562